No       GN No       Grama Niladhari Division    Grama Niladhari Name     Contact NO
 01    KN/59             Nallur          P.Mohanraj    0773927464
 02    KN/60            Alankeny          S.Nilanthini
 03    KN/61            Kollakurichchi          N.Vasuki    0775957529
 04    KN/62           Cheddijakurichchi          S.Senthusa    0771028280
 05    KN/63           Ganimadam          N.Vasuki    0775957529
 06    KN/64           Madduvilnaadu East          S.Jesika
 07    KN/65           Pallikkuda          M.Rajakopal    0773438334
 08    KN/66           Madduvilnaadu West          S.Senthusa    0771028280
 09    KN/67           Paramankiraj          M.Rajakopal    0773438334
 10    KN/68           Gowtharimunai          V.Jeyavinthan
 11    KN/69           Jeyapuram North          A.Piyan Venu Noyal
 12    KN/70           Jeyapuram South          T.Mahaparan    0770596289
 13    KN/71           Kariyalainagapaduvan          M.Mariyasubasini    0779401399
 14    KN/72           Pallavarajankaddu          A.Pathimazana    0767100031
 15    KN/73           Mulankavil          B.Naguleswaran    0779464081
 16    KN/74           Nachikkuda          S.Kajan
 17    KN/75           Kiranji          O.Rosidayana
 18    KN/76           Ponnavely          G.Kaneshamoorthi    0773530977
 19    KN/77           Iranaimathanagar           A.Pathimazana    0777100031

News & Events

28
Sep2018

dcc

retryry

28
Aug2017
කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

Scroll To Top